FISHFLOC: Reunión con técnicos de acuicultura 9/07/2021