Participación Congreso Europeo de Acuicultura 2022. Proyecto GLORIA2